Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

      Co to jest?
REJESTRY I EWIDENCJE

Ewidencja dzieci i młodzieży objętej pomocą psychologiczną (Baza 3P)

Karty indywidualne dzieci i młodzieży

Rejestr wniosków o wydanie

- opinii

- informacji o wynikach diagnozy

- orzeczeń, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

- rejestr wniosków poradni do rodzica/pełnoletniego ucznia  o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

Rejestr

- wydanych opinii

- informacji o wynikach diagnozy

- orzeczeń

Rejestr wydanych zaświadczeń

Akta osobowe pracowników

Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych

Ewidencja urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

Rejestr delegacji służbowych

Ewidencja kart pracy w terenie

Rejestr zarządzeń wewnętrznych

Rejestr pieczątek

Księga kontroli zewnętrznej

Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Protokoły Rady Pedagogicznej

Listy płac pracowników

Archiwum

 


Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej lub elektronicznej przez pracowników poradni.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 522
Wprowadzony przez: Dorota Pala
Data opublikowania: 2013-11-08 08:50:19