Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 2020 r.

na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843z późn. zm.) tj. na realizację zamówienia:

Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez  zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap V.

 

 

Znak postępowania: PPP.1212-634/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy załącznik nr 2 A-grudzień 2020

Formularz ofertowy załącznik nr 2 B-grudzień 2020

Formularz ofertowy załącznik nr 2 C-grudzień 2020

Formularz ofertowy załącznik nr 2D-grudzień 2020

Formularz ofertowy załącznik nr 2E-grudzień 2020

Formularz ofertowy załącznik nr 2F-grudzień 2020

Istotne Postanowienia Umowy zał. nr 6 do ogłoszenia.Etap V grudzień 2020

Regulamin USŁUGI SPOŁECZNE w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie 2020

wykaz osób zał. 5 grudzień 2020

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. warunków

Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. wykluczenia

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 156
Wprowadzony przez: Dorota Pala
Data opublikowania: 2020-12-16 15:18:50
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-12-16 15:24:19 Dorota Pala
Publikacja artykułu