Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie
Szukaj w tym dziale:

na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843z późn. zm.) tj. na realizację zamówienia: