Biuletyn Informacji Publicznej
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie

Wyników na stronę: 10 20 30

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843z późn. zm.) tj. na realizację zamówienia:

Deklaracja dostępności - 20.09.2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

 
1 do 10 z 19